Dystonie bij Tafeltennis

  1. Improvement of table tennis dystonia by stereotactic ventro-oral thalamotomy: A case report. Asahi, T., Taira, T., Ikeda, K., Yamamoto, J., & Sato, S. (2017). World Neurosurgery, 99, 810-e1.
  2. Table tennis dystonia. Le Floch, A., Vidailhet, M., Flamand‐Rouvière, C., Grabli, D., Mayer, J. M., Gonce, M., … & Roze, E. (2010). Movement Disorders, 25(3), 394-397.
Heeft u last van Yips bij tafeltennis? Of denkt u last van Yips te hebben? U kunt verwezen worden door een arts naar het Sport Dystonie Centrum van de poli neurologie van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn. Meestal is dit de huisarts. Het is verstandig u goed voor te bereiden op uw afspraak en makkelijke zittende sportkleding aan te hebben.