Dystonie bij Schaatsen

Zwabbervoet, Skater’s Cramp

De Zwabbervoet komt regelmatig voor in de schaatswereld. Bij de schaatser treedt er een siddering (zwabber) door de voet vlak voordat het ijzer op het ijs wordt gezet. Dezelfde zwabber vindt plaats bij skeeleraars vlak voordat de skeeler op de grond wordt gezet. Door deze medische kwaal moeten verschillende topschaatsers stoppen met hun carrière. Een bekend voorbeeld is Gerard Kemkers. Voormalig Olympisch schaatser Beorn Nijenhuis heeft daarom onderzoek gedaan naar de zwabbervoet.

  1. Is Behavioural therapy a new treatment option for Task-Specific Dystonia in athletes? A case series. Tibben, M. I., van Wensen, E., Nijenhuis, B., & Zwerver, J. (2023). Tremor and Other Hyperkinetic Movements, 13.
  2. Personality in speed skaters with skater’s cramp: A preliminary cross-sectional study. Nijenhuis, B., van Zutphen, T., Gul, P., Otten, E., & Tijssen, M. A. J. (2023). Journal of Psychosomatic Research, 173, 111440.
  3. Inter-muscular coherence in speed skaters with skater’s cramp. Nijenhuis, B., Tijssen, M. A. J., van Zutphen, T., van der Eb, J., Otten, E., & Elting, J. W. (2023). Parkinsonism & Related Disorders, 107, 105250.
  4. Muscular and kinematic features in speed skaters indicate a task-specific dystonia. Nijenhuis, B., Tijssen, M. A., van Zutphen, T., Elting, J. W., Schalkwijk, A. H., Otten, E., & van der Eb, J. (2023). Clinical Neurophysiology, 149, 113-120.
  5. Skater’s Cramp: A Possible Task‐Specific Dystonia in Dutch Ice Skaters. Nijenhuis, B., Schalkwijk, A. H., Hendriks, S., Zutt, R., Otten, E., & Tijssen, M. A. (2019). Movement Disorders Clinical Practice, 6(7), 559-566.
  6. Undiagnosed movement disorder in speed skating: A possible form of task-specific dystonia. Beorn Nijenhuis, M. (2019). ISBS Proceedings Archive, 37(1), 121.

Heeft u last van een Zwabbervoet? Of denkt u last van een Zwabbervoet te hebben? U kunt verwezen worden door een arts naar het Sport Dystonie Centrum van de poli neurologie van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn. Meestal is dit de huisarts. Het is verstandig u goed voor te bereiden op uw afspraak en makkelijke zittende sportkleding aan te hebben.