Dystonie bij Rugby

Wonky Kicking

Heeft u last van Wonky kicking? Of denkt u last van Wonky kicking te hebben? U kunt verwezen worden door een arts naar het Sport Dystonie Centrum van de poli neurologie van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn. Meestal is dit de huisarts. Het is verstandig u goed voor te bereiden op uw afspraak en makkelijke zittende sportkleding aan te hebben.