Dystonie bij Cricket

Yips

Bij cricket is de yips vooral van toepassing op de bowlers. De aandoening lijkt te impliceren dat bowlers problemen hebben met het loslaten van de bal aan het einde van hun actie. Hierdoor wordt de bal met een verkeerde richting en snelheid richting de slagman geworpen (wide). Een bekend voorbeeld is Keith Medlycott, die nadat hij de Engelse ploeg had bereikt, door de yips werd gedwongen te stoppen met de sport.

  1. Towards an understanding of the personal experience of the’yips’ in cricketers. Bawden, M., & Maynard, I. (2001). Journal of Sports Sciences, 19(12), 937-953.

Heeft u last van de Yips bij Cricket? Of denkt u last van Yips te hebben? U kunt verwezen worden door een arts naar het Sport Dystonie Centrum van de poli neurologie van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn. Meestal is dit de huisarts. Het is verstandig u goed voor te bereiden op uw afspraak en makkelijke zittende sportkleding aan te hebben.