Treatment of task-specific dystonia in sports: A systematic review

B. Nijenhuis, E. Van Wensen, M. Smit, T. Van Zuthpen, J. Zwerver, M.A.J. Tijssen – Clinical Parkinsonism & Related Disorders (2024)

Een Taak-Specifieke Dystonie (TSD) is een bewegingsstoornis die alleen een zeer geoefende vaardigheid aantast en komt dan ook voor bij verschillende soorten sporten. Ondanks dat de aandoening veel sporten treft, is er geen alomvattend overzicht van de behandelingsopties voor sporters, in tegenstelling tot de beter bestudeerde vormen van TSD bij muzikanten en schrijvers. Het doel van deze studie was daarom om alle bestaande onderzoeken naar de behandelopties van TSD in de sport systematisch te beoordelen, waarbij vooral werd gelet op de gebruikte uitkomstmaten. 

Uit de studie komt naar voren dat er geen bewijs is voor een effectieve behandelstrategie voor TSD binnen de sport. Het is daarom belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar behandelopties waarbij er gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde meetmethoden om de uitkomsten van de potentiële behandelingen goed te kunnen beoordelen. 

Klik hier voor het gehele artikel: Download