The Dutch Yips Study: Results of a Survey Among Golfers

E. Van Wensen, H.J. Van der Zaag-Loonen, B.P. Van de Warrenburg – Tremor and Other Hyperkinetic Movements (2021)

Het doel van de studie was om de yips beter te begrijpen en verder te karakteriseren in termen van prevalentie en factoren die zouden kunnen bijdragen aan het ontstaan van de aandoening. Hiervoor is er een vragenlijst uitgezet onder een steekproef van Nederlandse recreatieve golfers. Van de golfers die de vragenlijst hebben ingevuld, geeft 22% aan last te hebben van de yips. In tegenstelling tot de niet-yippers, werd de yips-groep gekenmerkt door een groter aandeel mannen, meer huidige of vroegere rokers, betere golfvaardigheden, een langere geschiedenis van golfen en meer familiale yips-voorvallen.

Klik hier voor het gehele artikel: Download